Опис програми

Теоретичний зміст предметної області передбачає отримання поглиблених знань сутності міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, теорії міжнародних відносин, комплексних знань про країни та регіони, міжнародний інформаційний простір та інформаційну безпеку.

Основними цілями навчання є здобуття поглиблених знань з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, світової політики, міжнародної інформаційної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів, отримання кваліфікації для комплексного аналізу та прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи у сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та наукових інституціях.

Основними об’єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, держави та регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека з акцентом на міжнародну інформаційну безпеку, методологія міжнародно-політичних досліджень.

До основних методів, методик та технології віднесено збирання та аналіз інформації у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій; визначення та прогнозування напрямів розвитку міжнародних відносин у різноманітних сферах; використання іноземних мов у професійній діяльності; здійснення наукових досліджень проблем міжнародних відносин.

За результатами навчання випускники одержать поглиблене знання другої іноземної мови (німецької, французької, італійської або іспанської); знання нормативно-правових основ, основних напрямів діяльності та особливостей функціонування міжнародних організацій в сфері безпеки; знання сучасних методичних прийомів і технологій ведення пропаганди та контрпропаганди в міжнародних відносинах; знання нормативно-правових основ та особливостей захисту національного інформаційного простору; розуміння природи та особливостей інформаційного тероризму та сучасних методів інформаційної протидії й захисту від кібератак; поглиблене знання концептуальних і стратегічних основ, методичних прийомів та особливостей забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; розуміння основ глобальної безпеки, знання природи та особливостей міжнародних конфліктів та підходів до їх розв’язання.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний тестовий екзамен з «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови