Опис програми

Освітня частина програми розпочинається з викладання дисципліни циклу загальної підготовки «Філософські засади та методологія наукових досліджень», що має забезпечити підґрунтя професійної діяльності та загальний гуманітарний розвиток майбутніх докторів філософії. Паралельно з цим розпочинається викладання ще однієї дисципліни загальної підготовки «Іноземна мова для аспірантів», що надає достатньо високий рівень мовленнєвих компетенцій аспірантів.

Професійна підготовка починається у другому семестрі викладанням дисципліни «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень», що спрямована на набуття аспірантами універсальних навичок дослідника, таких як усна та письмова презентація результатів власного наукового дослідження, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами, написання пропозицій на фінансування наукових досліджень тощо.

Аспіранти оволодівають уміннями ініціювати та виконувати наукові проекти, письмово та усно презентувати результати, захищати інтелектуальну власність, передавати знання та навички у галузі хімії різноманітним категоріям слухачів, організовувати наукові семінари та конференції.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень