Опис програми

Програма підготовки докторів філософії у галузі історії полягає в тому, щоб аспіранти усвідомили своє входження до наукового товариства, з’ясували сучасні норми та традиції репрезентації наукових результатів, опанували новітні форми наукової комунікації, зрозуміли необхідність постійного удосконалення свого фахового рівня. Відповідно, під час занять аспіранти набувають уміння формулювати наукову гіпотезу та визначати дослідницькі завдання при написанні статей та доповідей, правильно планувати свою наукову роботу, ефективно розподіляти час, стежити за реакцією наукової спільноти на власні публікації, критично оцінювати її, використовувати наявні можливості для вирішення конкретних науково-організаційних проблем. Аспіранти під час навчання прослуховують курси з філософії, іноземної мови та спеціальні курси з проблем сучасної методології історичних досліджень.

Перспективи працевлаштування

Випускники факультету працюють:

  • у сфері вищої та середньої освіти, музеях та архівах;  
  • у державних установах, громадських організаціях, правоохоронних структурах;
  • надають консультації політичним партіям, міжнародним та громадським організаціям;
  • у регіональних і загальноукраїнських ЗМІ як журналісти, аналітики, редактори, контент-менеджери;
  • у туристичних компаніях, галереях, видавництвах, структурах з охорони та використання культурної спадщини.