Опис програми

Доктор філософії з кібербезпеки набуває таких загальних та фахових компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, а також здатність генерувати нові ідеї; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями; здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій; здатність виконувати роботи з проектування складних комплексів засобів захисту та управління безпекою інформаційних і телекомунікаційних систем відповідно до сфери їх застосування; здатність здійснювати аналіз та синтез криптографічних примітивів; здатність застосовувати моделі і методи комп’ютерної стеганографії при проектуванні комплексів засобів захисту інформаційних і телекомунікаційних систем.