Опис програми

Підготовка фахівців на кафедрі молекулярної біології та біотехнології реалізується на засадах наддисциплінарності та єдності фундаментальних наук, наукомістких технологій та гуманістичного світогляду. Наддисциплінарність забезпечується фундаментальною підготовкою у галузі біологічних, хімічних, фізичних, технічних та економічних наук, що дозволяє випускникам реалізувати отримані знання у сучасних наукових центрах. Базова підготовка, яку отримують наші студенти в галузі сучасних біотехнологій, дозволяє їм разом зі співробітниками кафедри та НДІ біології вести розробки в таких напрямках як клітинні та імунобіотехнології, фармацевтичні, харчові та екобіотехнології. Студенти кафедри отримують підготовку з основ біоетики, біобезпеки та біологічних ризиків. На кафедрі функціонує науково-виробничий центр «Біотех-Каразін», у якому ведуться розробки з одержання функціональних продуктів з грибів, мікроводоростей, рослинних об'єктів, молозива. Ведуться розробки з отримання та випробування фармакологічних субстанцій, що володіють гепатотропною, противірусною та гепатопротекторною дією на різноманітних експериментальних та клінічних моделях.

Такий широкий арсенал науково-технологічних напрямів підготовки фахівців забезпечується не тільки високопрофесійними співробітниками кафедри (7 професорів та 9 доцентів), а й наявністю експериментальних та навчальних лабораторій в інститутах: загальної та невідкладної хірургії, мікробіології та імунології, свинарства, птахівництва та ін. Випускники кафедри проходять стажування та продовжують навчання у магістратурі, наразі, у Канаді, Франції, Німеччині, Швейцарії та успішно працюють на підприємствах харчової промисловості, зокрема дріжджових та спиртових заводах, пивоварнях, молочних підприємствах, біотехнологічних заводах, у сфері біоочищення промислових та побутових стоків, та наукових установах.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1