Опис програми

Мета освітньої програми — формування навичок вільного володіння китайською мовою, перекладацької, комунікативної, соціокультурної компетенцій студентів, навичок методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма орієнтується на сучасні наукові досягнення студентів в галузі лінгвістики та методики викладання іноземних мов, враховує специфіку роботи перекладача та вчителя китайської та англійської мов, орієнтує на актуальні питання сьогодення, в межах яких студент вибудовує професійну та наукову кар’єру.

Програма підготовки містить практичний курс китайської мови, курс практики перекладу китайської мови, курс англійської мови, курс практики перекладу англійської мови, теоретичні дисципліни, зокрема історію китайської мови, лінгвокраїнознавство, порівняльну лексикологію, порівняльну граматику, літературу Китаю, методику викладання іноземної мови. Курс практики перекладу містить суспільно-політичний, художній, економічний, технічний, юридичний переклади та ділове листування, IT-переклад. Програма передбачає проходження педагогічної та перекладацької практик.

Педагогічна практика проводиться у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу).

Перекладацька практика проводиться у перекладацьких агенціях, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти можуть опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг, пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь роботи з системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Китайська мова є найбільш розповсюдженою у світі, нею розмовляють близько 1,5 мільярда людей. Китайська мова — сукупність діалектів, але найбільш популярним є путунхуа (стандартна китайська мова). Китайська є офіційною мовою Китайської Народної Республіки і Тайваню, а також однією з шести офіційних і робочих мов ООН. На відміну від більшості писемностей, китайське письмо складається не з букв, а з ієрогліфів. Наразі ієрогліфи існують у двох варіантах: спрощеному, прийнятому на материковому Китаї, і традиційному — на Тайвані, в Гонконзі і в деяких інших країнах. Програмою пропонується вивчення спрощеного письма, як найбільш розповсюдженого.

Обираючи цю конкурсну пропозицію, студенти матимуть можливість спілкуватися з носіями мови, оскільки до освітнього процесу залучені не тільки наші викладачі-практики, які постійно проходять підвищення кваліфікації та мовне стажування у КНР, а й мовні асистенти-носії китайської мови. Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації регулярно влаштовує позаудиторні заходи, конкурси, студенти мають можливість брати участь у міжвузівських позааудиторних конкурсах.

Перед випускниками відкриваються широкі кар’єрні перспективи не тільки в Україні, але й закордоном: офіси багатьох компаній відкриють для вас свої двері як у сфері перекладацької діяльності, так і у сфері бізнесу. 

Випускники освітньої програми можуть займатися письмовими та усними перекладами різних напрямів, працювати в галузі освіти, науки, культури, туризму, інформаційних технологій, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу та маркетингу, консалтингу тощо.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, а також працювати за отриманою кваліфікацією усним та письмовим перекладачем, зокрема, в медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

Здобувачі мають можливість проходити навчання за програмами Erasmus+, долучатися до програм Інституту Конфуція, конкурсу на отримання стипендії Уряду КНР, онлайн-курсів з китайської мови в університетах-партнерах з КНР.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.4
Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Українська мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.4
Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 110
x0.2