Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Мати власну думку можна лише в тому випадку, якщо знаєш, як її спростувати

Семюель Батлер

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Управління та адміністрування
маркетинг
Спеціальність: Маркетинг
Економічний факультет
адміністративний менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Економічний факультет
бізнес-адміністрування (освітньо-професійна програма)
Спеціальність: Менеджмент
Каразінська школа бізнесу
Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки
Спеціальність: Менеджмент
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
бізнес-менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Економічний факультет
менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Каразінська школа бізнесу
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Спеціальність: Менеджмент
Економічний факультет
менеджмент організацій
Спеціальність: Менеджмент
Економічний факультет
Менеджмент організацій та адміністрування
Спеціальність: Менеджмент
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
управління закладом освіти
Спеціальність: Менеджмент
Д З
Навчально-науковий інститут міжнародної освіти
Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами
Спеціальність: Облік і оподаткування
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
облік і оподаткування
Спеціальність: Облік і оподаткування
Економічний факультет
підприємництво
Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Каразінська школа бізнесу
підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність: Підприємництво та торгівля
Економічний факультет
публічне управління економічною і цифровою модернізацією суспільства
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
публічне управління та адміністрування
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
публічні фінанси
Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Економічний факультет
фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Економічний факультет
Фінансові технології та банківський менеджмент
Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
Д
Денна
З
Заочна