Опис програми

Протягом навчання за програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» магістр набуває практичних навичок з організації безпеки операційних систем і баз даних, технічного захисту інформації, антивірусного захисту, безпеки Web-сервісів.

Магістри адаптовуються до зростаючих потоків інформації та наслідків науково- технічного прогресу, постійно засвоюють новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовують сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук.

Фахівці з інформаційної безпеки можуть працювати у провідних наукових і науково-виробничих центрах України, що вирішують питання створення, розробки, використання, впровадження систем захисту інформації.

Випускники мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі кращих університетів США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу. Факультет комп’ютерних наук входить в Інститут високих технологій університету. У рамках інституту створено навчально-наукові комплекси у провідних наукових установах України, зокрема у Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут», Науковому фізико-технологічному центрі Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, Національному космічному агентстві України. На базі цих комплексів студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. Інститут підтримує стосунки з провідними науковими установами Німеччини, США, Канади, Польщі, де кращі студенти проходять ознайомчі та дипломні практики, а випускники — довгострокове наукове стажування.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (письмово)
Диплом магістра