Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної освіти (за предметною спеціальністю «Географія»), здатності до виробничої та педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географічної освіти, педагогіки та методики викладання географії. Професійні акценти — вчитель, адаптований до умов сучасних загальноосвітніх закладів.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає посилену практичну економічну та краєзнавчу підготовку.

Після завершення програми випускник може працювати за видами професійної діяльності у галузі середньої освіти, обіймаючи посади вчителя географії загальноосвітнього і спеціального навчально-виховного закладу, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми. Можливе продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, підвищення професійного рівня і набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти одержують знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів компетентностей з географії та економіки; вчаться застосовувати географічні, економічні та психолого-педагогічні компетентності; виконувати педагогічні дослідження, інтерпретувати їх результати, застосовувати їх у професійній діяльності; уміння використовувати географічні інформаційні технології для вирішення освітніх завдань у галузі географії, економіки, краєзнавчо-туристичної роботи; уміння вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-виховного процесу у середній школі; здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослідження, виробничої педагогічної практики. Застосовуються проєктна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна технології навчання. Набуття загальних та фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, педагогічних, краєзнавчо-туристичної практик та кваліфікаційної роботи бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавр середньої освіти (Географія), вчитель географії.

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати за видами професійної діяльності, обіймаючи посади вчителя географії загальноосвітнього і спеціального навчально-виховного закладу, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Фізика, або Хмія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Фізика, або Хмія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту