Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»), здатності до виробничої і педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географічної освіти, педагогіки та методики викладання географії. Професійні акценти — вчитель, адаптований до умов сучасних загальноосвітніх закладів.

Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає посилену практичну економічну та краєзнавчу підготовку.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у галузі середньої освіти, обіймаючи посади вчителя географії загальноосвітнього і спеціального навчально-виховного закладу, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.

У процесі підготовки здобувачі вищої освіти одержують знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів компетентностей з географії та економіки; здатність застосовувати географічні, економічні і психолого-педагогічні компетентності; здатність виконувати педагогічні дослідження, інтерпретувати їх результати, застосовувати їх у професійній діяльності; уміння використовувати географічні інформаційні технології для вирішення освітніх завдань у галузі географії, економіки, краєзнавчо-туристичної роботи; уміння вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-виховного процесу у середній школі; здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

У ході освітнього процесу реалізуються компетентнісний, студентоцентрований, проблемно-орієнтований підходи до навчання. Головні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, зокрема інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослі-дження, виробничої педагогічної практики. Застосовуються проектна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна технології навчання. Набуття загальних та фахових компетентностей забезпечено комплексним поєднанням нормативних дисциплін та спеціальних (фахових) курсів, навчальних, педагогічних, краєзнавчо-туристичної практик та дипломної ро-боти бакалавра. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «бакалавр середньої освіти (Географія). Вчитель географії».

Здобувачі вищої освіти у процесі навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування