Опис програми

Орієнтація освітньої програми — освітньо-професійна, прикладна. Фундаментальна теоретико-методологічна база знань, підвищена практична підготовка забезпечують опанування комплексом загальних і фахових компетентностей, які розширюють науковий світогляд фахівця для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної геології та гідрогеології.

Формування фахівця зі стратегічним і критичним мисленням, який здатний вирішувати практичні завдання у процесі виробничої діяльності в реальному секторі економіки в галузі природничих наук, гідрогеології, інженерної геології, моніторингу підземного середовища, раціонального використання водних ресурсів в умовах сильного техногенного впливу та наростання проблем дефіциту якісних водних ресурсів.

Освітньо-професійна програма