Опис програми

Освітня програма «Картографія, геоінформатика і кадастр» передбачає формування фахівця із сучасним науковим світоглядом і мисленням, який володіє геоінформаційно-картографічними технологіями та вміє їх застосовувати, спираючись на комплекс географічних знань.

Картографи, ГІС-спеціалісти та фахівці з кадастру — затребувані на ринку праці, адже можуть працювати у провідних зарубіжних та вітчизняних ГІС-компаніях, картографами у військових частинах, фахівцями земельного кадастру тощо; потребу у таких фахівцях мають установи заповідної справи, картографічні видавництва, агробізнес.

Під час навчання студенти отримують базові географічні знання та практичку підготовку за профільним змістом освітньої програми, яка забезпечується такими дисциплінами, як «Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Геоінформаційні системи», «Дистанційне зондування Землі», «Основи земельного кадастру», «Обробка даних БПЛА» та іншими.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Фаховий тестовий екзамен з географії (письмово)
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
Фаховий тестовий екзамен з географії (письмово)
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1