Опис програми

Програма передбачає поглиблене вивчення фундаментальних математичних дисциплін, зокрема геометрії й алгебри, математичного, функціонального, комплексного аналізу, вивчення курсу фізики, інформаційних технологій, забезпечує формування у студентів компетентнісного підходу до організації освітнього процесу, уміння використовувати сучасні педагогічні, психологічні технології для виховання у школярів особистісних якостей. В обов’язкових і вибіркових курсах надається можливість всеохопно розглянути елементарну математику з точки зору вищої, як складову частину вивчення природничих явищ.

Освітньо-професійна програма