Опис програми

Університетська освіта з прикладної математики поєднує ґрунтовну математичну підготовку з орієнтацією на застосування математичних теорій у наукових дослідженнях, техніці, на виробництві, в інформаційній сфері, у біології, екології, економіці, соціології тощо.

Випускник освітньої програми “Прикладна математика” підготовлений до професійної діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва, що потребують глибоких знань з математики та володіння сучасними інформаційними технологіями.

У процесі навчання головна увага приділяється фундаментальній математичній підготовці, вмінню будувати та аналізувати математичні моделі різноманітних процесів та явищ, застосовувати математичний апарат для розв’язання задач оптимізації та прийняття рішень, для статистичної обробки й аналізу даних, навичкам створення та верифікації прикладних програм.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.