Опис програми

Підготовка бакалаврів зі спеціалізації «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю» вже з першого курсу передбачає вивчення чотирьох основних напрямів майбутньої діяльності у цій сфері: медіааналітика, управління інформацією у медіапросторі, практики соціально-комунікативних технологій, створення та просування контенту в нових медіа. В основу підготовки бакалаврів покладено принцип: «від широкого фундаментального — до спеціального професійного знання».

Навчання орієнтоване на підготовку фахівців нового покоління, які володіють знаннями з новітніх тенденцій та напрямків сучасних комунікативних та соціологічних теорій, теорії та практики журналістики, методами соціальних наук, інформаційно-комунікативними технологіями з управління суспільними комунікаціями, медійними техніками в системі регулювання соціальних відносин та взаємодій, сучасними комп’ютерними програмами.

Програма також передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь в галузі журналістики нових медіа на прикладному та творчому рівні, оволодіння уміннями виконувати складні технологічні функції за фахом в інтернет-просторі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.