Опис програми

Програма передбачає широку міждисциплінарну підготовку фахівців у галузі соціальних та комунікативних наук, надає можливість оволодіти науковими знаннями та практичними навичками в галузі соціальних комунікацій, професійно застосовувати сучасні соціально-комунікативні технології у сфері державного управління, бізнесу, політики, громадської діяльності тощо.

Програма носить мультидисциплінарний характер та спрямована на формування набору сучасних компетенцій, що дозволяють вирішувати складні професійні завдання в галузі традиційних та нових медіа.

Студентам пропонуєься широкий спектр навчальних дисциплін з медіааналітики, журналістської діяльності, управління інформацією у медіапросторі, соціально-комунікативних технологій, зокрема зв’язків з громадськістю, створення та просування мультимедійного контенту в нових медіа. Програма включає в себе блоки дисциплін, які забезпечують як науково-теоретичну, так і практичну фахову підготовку.

Студенти у ході навчання мають можливість проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну: Erasmus Mundus — Європейська програма академічних обмінів, Deutscher Akademischer Austausch Dienst — Німецька служба академічних обмінів, Fulbright Graduate Student Program Ukraine — Програма академічних обмінів імені Фулбрайта та інших.

По завершенню бакалаврської програми випускники можуть продовжувати навчання в магістратурі українських чи закордонних закладах вищої освіти, або працювати у таких сферах соціальних комунікацій, як: аудіовізуальні цифрові засоби масової інформації, інтернет-видання, цифрові рекламні та PR-агенції, студії інтерактивного мультимедійного контенту, агенції соціального маркетингу SMM, інформаційно-консалтингові компанії, інформаційні медіаагенції, медіа(прес)центри тощо.

Освітньо-професійна програма