Опис програми

Підготовка бакалаврів за спеціалізацією “Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю” вже з першого курсу передбачає вивчення чотирьох основних напрямів майбутньої діяльності у цій сфері: медіааналітика, управління інформацією у медіапросторі, практики соціально-комунікативних технологій, створення та просування контенту в нових медіа. В основу підготовки бакалаврів покладено принцип: “від широкого фундаментального — до спеціального професійного знання”.

Навчання орієнтоване на підготовку фахівців нового покоління, які володіють знаннями з новітніх тенденцій та напрямів сучасних комунікативних та соціологічних теорій, теорії та практики журналістики, інформаційно-комунікативних технологій управління суспільними комунікаціями, медійними техніками в системі регулювання соціальних відносин та взаємодій, сучасними комп’ютерними програмами.

Програма також передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь у галузі журналістики нових медіа на прикладному та творчому рівні, оволодіння уміннями виконувати складні технологічні функції за фахом в інтернет-просторі.

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.3
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен «Основи теорії комунікації» (письмово)
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.3
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен «Основи теорії комунікації» (письмово)
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування