Опис програми

«Прикладна фізика енергетичних систем» — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики, енергетики та енергоменеджменту, які здатні вирішувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з розробкою альтернативних джерел енергії, проведенням енергоаудиту, розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр освітньої програми «Прикладна фізика енергетичних систем» отримують фундаментальні та прикладні знання у галузі фізико-енергетичних систем. з інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах, моделювання процесів в енергетичних системах, комп’ютерної візуалізації та обробки даних, обчислювальної теплофізики, енергозбереження та енергоменеджменту, сонячної енергетики, новітньої нетрадиційної енергетики та інших.

Випускники фізико-енергетичного факультету можуть працювати на виробничих закладах та організаціях різної форми власності, а також на енергогенеруючих та енергорозподільних підприємствах України.

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Фізика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен з загальної фізики
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра