Опис програми

«Прикладна фізика енергетичних систем» — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики, енергетики та енергоменеджменту, які здатні вирішувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з розробкою альтернативних джерел енергії, проведенням енергоаудиту, розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр освітньої програми «Прикладна фізика енергетичних систем» отримують фундаментальні та прикладні знання у галузі фізико-енергетичних систем. з інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах, моделювання процесів в енергетичних системах, комп’ютерної візуалізації та обробки даних, обчислювальної теплофізики, енергозбереження та енергоменеджменту, сонячної енергетики, новітньої нетрадиційної енергетики та інших.

Випускники фізико-енергетичного факультету можуть працювати на виробничих закладах та організаціях різної форми власності, а також на енергогенеруючих та енергорозподільних підприємствах України.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Фізика
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з загальної фізики (письмово)
Мінімальний бал 50