Опис програми

«Прикладна фізика енергетичних систем» — це сучасна освітня програма, спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з прикладної фізики, енергетики та енергоменеджменту, які здатні вирішувати весь спектр питань енергетичної галузі, пов’язаних, зокрема, з розробкою альтернативних джерел енергії, проведенням енергоаудиту, розробкою програмного забезпечення та комп’ютерним моделюванням енергетичних систем.

Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр освітньої програми «Прикладна фізика енергетичних систем» отримують фундаментальні та прикладні знання у галузі фізико-енергетичних систем. з інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах, моделювання процесів в енергетичних системах, комп’ютерної візуалізації та обробки даних, обчислювальної теплофізики, енергозбереження та енергоменеджменту, сонячної енергетики, новітньої нетрадиційної енергетики та інших.

Випускники фізико-енергетичного факультету можуть працювати на виробничих закладах та організаціях різної форми власності, а також на енергогенеруючих та енергорозподільних підприємствах України.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.