Опис програми

Прикладна фізика ґрунтується на відкриттях, зроблених у ході фундаментальних досліджень, і зосереджується на вирішенні проблем, що стоять перед технологами, з метою найбільш ефективного використання цих винаходів на практиці. Іншими словами, прикладна фізика походить з основоположних істин і основних понять фізичної науки, але пов’язана з використанням цих наукових принципів на практичних пристроях і системах.

Прикладні фізики можуть бути зацікавлені також у вирішенні проблем для наукових досліджень. Наприклад, люди, які працюють у галузі фізики прискорювачів, вдосконалюють їх для проведення досліджень у сфері будови матерії.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова або Фізика
Мінімальний бал 125
x0.35
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Математика
Мінімальний бал 125
x0.35
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен з загальної фізики
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра