Опис програми

Прикладна фізика походить з основоположних істин і основних понять фізичної науки, але пов’язана з використанням цих наукових принципів на практичних пристроях і системах.

Студенти отримують широку міждисциплінарну підготовку, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців у природничій галузі знань та об’єднує фундаментальні знання із загальної й теоретичної фізики, вищої математики і програмування, електроніки, атомної та ядерної фізики. Майбутні прикладні фізики опановують сучасні методи досліджень фізичних об’єктів, середовищ, поверхонь, електромагнітних полів та хвиль. Студенти опановують також низку спеціальних дисциплін за однією з фахових орієнтацій, яку вільно обирають по закінченню третього курсу навчання. На фізико-технічному факультеті в межах освітньої програми сформувалися фахові спрямування: «Теоретична ядерна фізика», «Експериментальна ядерна фізика», «Фізика плазми», «Фізичні технології» та «Фізичне матеріалознавство».

Значну кількість вступників складають особи, які є переможцями конкурсів-захистів МАН під керівництвом викладачів фізико-технічного факультету; переможцями або учасниками турнірів юних фізиків, а також турнірів юних винахідників та раціоналізаторів, у яких викладачі факультету беруть участь у ролі наукових консультантів команд і членів журі; переможцями або учасниками районних, міських та обласних учнівських олімпіад з фізики, організаторами яких виступають викладачі факультету. Це дає можливість сформувати на факультеті колектив студентів-однодумців, які цілеспрямовано та наполегливо вивчають складні фізико-математичні дисципліни, творчо готують себе до професії вченого.

Викладачі факультету разом зі студентами займаються активним науковим пошуком. Результати фундаментальних та прикладних досліджень регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах. Студенти факультету щороку перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах з фізики, турнірах фізиків, конкурсах студентських наукових робіт МОН з фізики, конкурсах студентських наукових робіт НАНУ; беруть участь у численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях (не лише студентських); беруть участь у Європейських та Міжнародних школах та літніх університетах з нанофізики, фізики високих енергій, фізики плазми та керованого термоядерного синтезу; стають стипендіатами благодійних фондів.

З десяти Міжнародних студентських турнірів фізиків (МСТФ), які відбулися дотепер, п’ять разів Україну представляли команди студентів фізико-технічного факультету. У 2011 році на третьому МСТФ наші студенти здобули золото, у 2014 році у Лозанні (Швейцарія) на шостому МСТФ фізтехівці вибороли срібло, у 2015 році у Варшаві та у 2017 році у Ґетеборзі (Швеція) на сьомому та дев’ятому МСТФ наші команди посіли перше місце.

До викладання загальних та спеціальних дисциплін на старших курсах залучено провідних учених, які працюють у сфері сучасної фундаментальної та прикладної науки, зокрема шість академіків НАНУ, одинадцять лауреатів державних та академічних премій. Зміст спецкурсів постійно оновлюється з метою врахування побажань численних замовників — представників наукових установ та підприємств.

Практичну підготовку та виконання дипломних робіт для здобуття ступеня бакалавра з прикладної фізики студенти проходять у провідних науково-дослідних центрах, таких як Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України, Інститут Монокристалів НАН України та інших, що тісно пов’язані з розробкою нових фізичних методів дослідження. Студенти старших курсів мають можливість брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за міжнародними грантами, та за державними замовленнями Міністерства освіти і науки України, що проводять науковці факультету.

Завдяки широкій та ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники освітньої програми успішно займаються науковими дослідженнями у міжнародних і вітчизняних науково-дослідних центрах, де займаються вирішенням актуальних проблем в усіх природничих галузях сучасної науки, беруть участь у розробці сучасного наукового та технологічного обладнання у вітчизняних та світових фірмах-розробниках.

Освітньо-професійна програма