Опис програми

Студенти отримують міждисциплінарну підготовку, що об’єднує фундаментальні знання із загальної та теоретичної фізики, вищої математики і програмування, анатомії й фізіології, біохімії та біофізики, молекулярної біології та генетики, опановують сучасні фізичні методи медико-біологічних досліджень та освоюють ряд спеціальних дисциплін, що дозволяють успішно займатися фундаментальними і прикладними проблемами медичної фізики.

Практику студенти проходять у провідних науково-дослідних центрах, пов’язаних із розробкою фізичних основ і впровадженням нових методів медико-біологічних досліджень. Протягом виконання дипломних робіт студенти проводять наукові дослідження з вирішення актуальних проблем медичної фізики. Студенти старших курсів мають можливість брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за спільними міжнародними грантами, що проводять науковці кафедри.

Випускники успішно працюють у зарубіжних і вітчизняних науково-дослідних і медичних центрах НАН України та АМН України, займаються обслуговуванням, менеджментом і маркетингом наукоємного медичного обладнання провідних виробників світу.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.