Опис програми

Досягнення сучасної фізики настільки вагомі, що не можуть не викликати захоплення. Мікроелектроніка і персональні комп’ютери, лазери, керований термоядерний синтез, голографія, високотемпературна надпровідність — це невичерпний перелік застосування досягнень фізики останніх десятиліть.

Фізик займається дослідженням об’єктів навколишнього світу і законів їх взаємодії. Об’єкти він розглядає як фізичні тіла, а їх взаємодію як фізичні явища. Вивчення фізичних явищ дозволяє фізикам відкривати загальні закони і використовувати їх у цілях прогресу. Суть роботи — перевірка логічних висновків шляхом експерименту. Ідеї перевіряються шляхом експерименту, а експериментальні результати підказують нові ідеї.

У рамках професії існує безліч спеціалізацій, наприклад, за об’єктом дослідження виділяється космічна фізика, фізика мікросвіту, механіка і термодинаміка, оптика і електроніка тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Фізика
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з загальної фізики (співбесіда)
Мінімальний бал 50
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування