Опис програми

Астрономи класифікують й описують небесні явища, пояснюють їх за допомогою законів фізики. Практичні спостереження за небесними тілами та їхньою поведінкою за допомогою спеціальних приладів — лише частина дослідження. Далі слідує проведення детальних розрахунків за допомогою математичних методів. За допомогою комп’ютерів астрономи складають зоряні карти, розраховують траєкторії переміщень небесних тіл.

Конкретна робота залежить від спеціалізації астронома, адже, як і в будь-якій іншій науці, в астрономії існує безліч напрямів: космологія, небесна механіка і зоряна динаміка, астрофізика, радіоастрономія, фізика галактик, зірок, астрономічне приладобудування.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Фаховий екзамен з загальної фізики (співбесіда)
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1