Опис програми

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом бакалавра зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Українська мова та література», є педагогічна діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходженням педагогічної практики. Випускники можуть працювати у сфері викладання з можливістю виконання робіт у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах, музейних, архівних, видавничих, інформаційних (радіо, телебачення, преса), мистецьких, наукових та інших закладах, адміністративних установах на таких посадах:

  • асистент учителя;
  • викладач-стажист;
  • лаборант (освіта);
  • фахівець з фольклористики та інші.