Опис програми

Мета програми — сформувати у випускника здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій.

Освітня програма орієнтована на соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах, продукти соціального комунікування й передбачає набуття практичних знань і навичок роботи в галузі соціальних комунікацій, медіа, журналістики.

Особливістю програми є обов’язкова навчально-ознайомча та виробнича практика в харківських, українських ЗМІ за наявності договору про практику з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з журналістської, медійної або суспільної практики);
 • модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, мультимедійних технологій).

Під час навчання за програмою «Журналістика» здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності;
 • здатність формувати інформаційний контент і створювати медіапродукт;
 • здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність;
 • здатність ефективно просувати створений медійний продукт;
 • здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіапрофесії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Випускник може продовжити навчання в магістратурі або працювати ведучим програм, випусковим редактором, журналістом, журналістом мультимедійних видань засобів масової інформації, коментатором, кореспондентом, оглядачем, редактором, відповідальним редактором.

Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.2
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.2
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1