Опис програми

Мета програми — сформувати у випускника здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій.

Освітня програма орієнтована на соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах, продукти соціального комунікування й передбачає набуття практичних знань і навичок роботи в галузі соціальних комунікацій, медіа, журналістики.

Особливістю програми є обов’язкова навчально-ознайомча та виробнича практика в харківських, українських ЗМІ за наявності договору про практику з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з журналістської, медійної або суспільної практики);
 • модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, мультимедійних технологій).

Під час навчання за програмою «Журналістика» здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності;
 • здатність формувати інформаційний контент і створювати медіапродукт;
 • здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність;
 • здатність ефективно просувати створений медійний продукт;
 • здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами медіапрофесії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань «Scopus». Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Випускник може продовжити навчання в магістратурі або працювати ведучим програм, випусковим редактором, журналістом, журналістом мультимедійних видань засобів масової інформації, коментатором, кореспондентом, оглядачем, редактором, відповідальним редактором.

Передумови для вступу
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
  Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.2
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1