Опис програми

Філософія як теоретичний світогляд — одне з найважливіших надбань людської культури. Історично так склалось, що саме філософія була тією колискою, з якої виросли і наука, і мистецтво, і мораль, і право та набули статусу особливих проявів людського духу та практики життєдіяльності людини і суспільства. З часів Піфагора в понятті філософії фіксується прагнення людини до самовдосконалення, до досягнення ідеалу.

Підготовка фахівців-філософів включає вивчення широкого спектру філософських, гуманітарних і природничих наук, але основна увага зосереджена на засвоєнні історії філософії, адже історико-філософські дослідження виконують базову функцію у становленні філософа-професіонала, кваліфікованого спеціаліста у багатьох галузях гуманітарного знання. Вивчення проблем людського буття, особливостей світогляду людини, проблем пізнання світу, закономірностей розвитку природи та суспільства слугує не лише професійному становленню філософа, а і його духовному зростанню, формуванню всебічно розвиненої та високоосвіченої особистості.

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра