Опис програми

Філософія прагне раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу. Своїм основним завданням філософія має встановлення перших, основних істин, які слугують першоосновою або принципами для інших істин.

Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр вивчають дисципліни гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, професійної та практичної підготовки. Особлива увага приділяється таким історико-філософським дисциплінам, як-от: «Історія античної філософії», «Філософія Стародавнього Сходу», «Філософія Середніх віків», «Філософія доби Відродження», «Філософія Нового часу», «Німецька класична філософія», «Історія української філософії» «Некласична філософія другої половини 19 — початку 20 століття».

Студенти-філософи мають можливість прослухати авторські курси: «„Studia Universitatis“: філософія і свобода», «Маркс, Ніцше, Фрейд», «Особистість в історії культури» тощо. За результатами навчання, атестаційного екзамену та захисту дипломної роботи випускники отримують кваліфікацію бакалавр з філософії.

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати викладачами філософських дисциплін ЗВО, асистентами, викладачами філософських дисциплін середніх навчальних закладів, консультантами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях), завідувачами навчального кабінету (філософії).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування
x0.1