Опис програми

Біологія — система наук, що вивчає життя на всіх рівнях організації живого, в тому числі структуру, функціонування, розвиток, спадковість, походження і різноманітність живих істот, їх поширення на Землі; взаємозв’язки між живими істотами і звязки живих істот з неживою природою.

Біологія об’єднує велику кількість наукових галузей знань, таких як  біохімія, молекулярна біологія, генетика, фізіологія, цитологія, ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія, радіобіологія, ембріологія, тощо. Біологічні дослідження є основою розвитку медицини, фармакології, сільського господарства, біотехнології і багатьох інших сфер діяльності людини.

Студенти, що навчаються за напрямом «Біологія», засвоюють знання з різних галузей біології та інших фундаментальних природничих наук, основи математики, статистики і інформаційних технологій, набувають практичних навичок з методів лабораторних і польових досліджень, з методів спостереження, опису, ідентифікації, аналізу та культивування біологічних об’єктів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.