Опис програми

Біотехнологія — сфера діяльності, спрямована на використання живих організмів, їхніх частин або продуктів їхньої життєдіяльності для вирішення певних технологічних завдань, одержання цільових продуктів заданого складу та якості.

Біотехнологія поєднує знання про живі істоти, особливості їхнього функціонування в певних умовах, поширення на Землі, їхні взаємозв’язки, і технічні знання, необхідні для створення технологічних регламентів у виробництвах, побудованих із використанням живих організмів.

Біотехнологія є галуззю, що розвивається стрімко. Робота в такій галузі вимагає від фахівця високого рівня як біологічної, так і технічної підготовки. Біотехнологи можуть реалізовувати себе професійно в прикладній сфері на певному виробництві та в галузі фундаментальних наукових досліджень.

Студенти, які навчаються за освітньою програмою “Біотехнологія та біоінженерія”, засвоюють знання з природничих наук, основи математики, програмування та обчислювальної техніки, вивчають технічні дисципліни, набувають практичних навичок із методів лабораторних досліджень, методів ідентифікації, аналізу та культивування живих організмів.

Передумови для вступу
    Я маю
Біологія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика або Хімія, або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий тестовий екзамен з біології (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Біологія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика або Хімія, або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий тестовий екзамен з біології (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування