Опис програми

Під час навчання здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр послідовно вивчають базові юридичні дисципліни: теорію держави і права, історію держави і права зарубіжних країн, історію держави і права України, конституційне право України, адміністративне право, трудове право, цивільне прав, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, міжнародне право та інші дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр передбачений вибір спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий.

Випускники юридичного факультету можуть працювати в органах державної влади, державного управління, в судах, прокуратурі, нотаріаті, адвокатурі, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

З 2015 року факультет здійснює підготовку фахівців у галузі альтернативного вирішення спорів, які можуть поряд із наданням загальних юридичних послуг надавати послуги незалежного посередника (медіатора), третейського судді, представника сторін або арбітра в міжнародному комерційному арбітражі, а також брати участь у відповідних колегіальних органах, діяльність яких спрямована на альтернативне вирішення спорів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.