Опис програми

Під час навчання здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр послідовно вивчають базові юридичні дисципліни: теорію держави і права, історію держави і права зарубіжних країн, історію держави і права України, конституційне право України, адміністративне право, трудове право, цивільне прав, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, міжнародне право та інші дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр передбачений вибір спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий.

Випускники юридичного факультету можуть працювати в органах державної влади, державного управління, в судах, прокуратурі, нотаріаті, адвокатурі, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

З 2015 року факультет здійснює підготовку фахівців у галузі альтернативного вирішення спорів, які можуть поряд із наданням загальних юридичних послуг надавати послуги незалежного посередника (медіатора), третейського судді, представника сторін або арбітра в міжнародному комерційному арбітражі, а також брати участь у відповідних колегіальних органах, діяльність яких спрямована на альтернативне вирішення спорів.

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з права (письмово)
Мінімальний бал 50
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з права (письмово)
Мінімальний бал 50
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фахове випробування