Опис програми

Під час навчання здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр послідовно вивчають базові юридичні дисципліни: теорію держави і права, історію держави і права зарубіжних країн, історію держави і права України, конституційне право України, адміністративне право, трудове право, цивільне прав, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, міжнародне право та інші дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, а також дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр передбачений вибір спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий.

Випускники юридичного факультету можуть працювати в органах державної влади, державного управління, в судах, прокуратурі, нотаріаті, адвокатурі, на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності.

З 2015 року факультет здійснює підготовку фахівців у галузі альтернативного вирішення спорів, які можуть поряд із наданням загальних юридичних послуг надавати послуги незалежного посередника (медіатора), третейського судді, представника сторін або арбітра в міжнародному комерційному арбітражі, а також брати участь у відповідних колегіальних органах, діяльність яких спрямована на альтернативне вирішення спорів.

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.4
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен з правознавства
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.4
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен з правознавства
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра