Опис програми

Освітня програма орієнтована на мультидисциплінарність, практико-орієнтованість та міжнародне співробітництво, що дозволяє студентам поглибитись у професійну діяльність в процесі засвоєння програми, студенти можуть брати участь у прєектній діяльності для реалізації підприємницьких здібностей, лідерських якостей і навичок командної роботи.

Освітньо-професійна програма