Опис програми

Освітня програма має прикладну орієнтацію, передбачає оволодіння концепціями природничих наук та їхнє практичне використання для одержання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських культур.

Нею передбачено здобуття студентами усіх необхідних знань задля забезпечення цифрової трансформації аграрного бізнесу та сталого розвитку аграрного сектора.