Опис програми

Освітня програма орієнтована на підготовку економістів-аналітиків та практиків широкого профілю з поглибленим опануванням сучасних новітніх методів аналізу великих масивів економічної інформації (Big Data), які існують в Інтернет-середовищі.

Програма, зберігаючи принцип фундаментальності базової економічної підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її прикладний характер (податкове планування, інформаційні системи в обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності тощо) та забезпечує формування у майбутніх фахівців компетентностей та навичок, популярних на ринку праці.

Високий рівень професійної компетентності досягається завдяки оптимальному поєднанню глибокої теоретичної підготовки з ґрунтовними практичними навичками, які студенти отримують під час виробничої практики в реальних комерційних структурах, державних статистичних органах тощо.

Програма є вільною від абстрактних математичних моделей, мало придатних у сучасних умовах.

Кафедра забезпечує належний рівень викладання дисциплін загальноосвітнього та професійного циклів завдяки високій кваліфікації викладачів, які здійснюють наукове консультування комерційних структур на постійній основі або безпосередньо працюють у таких структурах за сумісництвом.

Існують широкі можливості для опановування англійської мови: окрім вивчення англійської в університеті, студенти мають можливості удосконалювати мовні навички в літніх мовних школах за кордоном, навчатися за програмами подвійних дипломів у закордонних закладах вищої освіти, з якими університет має відповідні договори, вивчати окремі дисципліни англійською мовою.

Випускники знайдуть застосування знанням:

– у бізнесових структурах (приватні фірми, малі підприємства, багатопрофільні корпорації, банківські установи, фондові компанії, філії та представництва міжнародних компаній, IT-структури);

– у державних і недержавних некомерційних установах і організаціях (фінансові та статистичні органи, наукові установи, офіси міжурядових та неурядових організацій);

– зможуть відкрити власний бізнес, зокрема у сфері електронної комерції.

Випускники також зможуть продовжити навчання в магістратурі.