Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з економічної кібернетики (спеціальність — Економіка), які мають загальні та професійні компетентності у сфері економіки, управління та інформаційних технологій.

Програма орієнтована на засвоєння базових знань з економіки та управління, математики, інформатики, методів системного аналізу та економіко-математичного моделювання, управління різноманітними соціально-економічними системами та проектами.

Економічна кібернетика базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп’ютерні технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків: 1) базова економічна підготовка (економічна теорія, основи підприємництва, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси та кредит, бухгалтерський облік та інші); 2) економіко-математичне моделювання (імітаційне моделювання, економетрика, управління проектами, моделювання економіки, інтелектуальні системи аналізу даних, моделювання бізнес-процесів та інші); 3) комп’ютерні технології (інформатика, інформаційні системи і технології в управлінні, web-програмування, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних та інші).

Випускник може працювати за видами професійної діяльності у сферах економіки, менеджменту, електронної комерції, бізнес-аналітики та проектного менеджменту, розробки інформаційних систем і технологій на підприємствах, у кредитно-фінансових установах, виробничо-комерційних структурах, IT-фірмах, консалтингових компаніях та інших. Кібернетики-економісти здатні управляти підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною і проектною роботами на посадах економіста, менеджера, інженера, програміста, web-програміста тощо. Випускники мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

Основні фахові компетентності програми: креативне та критичне мислення; знання та уміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні технології аналізу інформації, обробки даних та прогнозування для вирішення економічних задач, оцінки стану і подальшого розвитку суб’єктів господарювання; здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Глибоке засвоєння навчальної програми забезпечується високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри, вмілим і ефективним поєднанням теоретичної й практичної підготовки, використанням сучасних інструментів та технологій комп’ютерного навчання, застосуванням методів проектного менеджменту. Зокрема, програма передбачає проходження управлінських практик та тренінгів, розробку інформаційно-математичних моделей реальних систем і процесів, роботу з актуальними інструментами та техніками проектування бізнес-процесів і систем управління (BPWin, ERWin, Agile, Scrum тощо).

У ході навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). Зокрема, у них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проекту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної літньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Географія
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ економічної теорії (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Географія
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ економічної теорії (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування