Опис програми

Економічна кібернетика — наука про закони отримання, обробки, передачі і використання економічної інформації в складних інформаційно-управлінських системах. Економічна кібернетика має справу з управлінням економічними об’єктами і економічними процесами шляхом побудови математичної моделі реального економічного об’єкта, дослідження моделі, а потім перенесення результатів на реальний економічний об’єкт.
Спеціаліст за фахом «Економічна кібернетика» є фахівцем широкого профілю в напрямку підготовки та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих апаратних і програмних засобів.

Спеціалісти з «Економічної кібернетики» затребувані на підприємствах і в організаціях всіх форм власності, працюють практично у всіх напрямках.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.