Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з економічної кібернетики (спеціальність — Економіка), які мають загальні та професійні компетентності у сфері економіки, управління та інформаційних технологій.

Програма орієнтована на засвоєння базових знань з економіки та управління, математики, інформатики, методів системного аналізу та економіко-математичного моделювання, управління різноманітними соціально-економічними системами та проектами.

Економічна кібернетика базується на трьох «китах»: економіка, моделювання та комп’ютерні технології. У відповідності з цим, навчальна програма складається з наступних блоків: 1) базова економічна підготовка (економічна теорія, основи підприємництва, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси та кредит, бухгалтерський облік та інші); 2) економіко-математичне моделювання (імітаційне моделювання, економетрика, управління проектами, моделювання економіки, інтелектуальні системи аналізу даних, моделювання бізнес-процесів та інші); 3) комп’ютерні технології (інформатика, інформаційні системи і технології в управлінні, web-програмування, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних та інші).

Випускник може працювати за видами професійної діяльності у сферах економіки, менеджменту, електронної комерції, бізнес-аналітики та проектного менеджменту, розробки інформаційних систем і технологій на підприємствах, у кредитно-фінансових установах, виробничо-комерційних структурах, IT-фірмах, консалтингових компаніях та інших. Кібернетики-економісти здатні управляти підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною і проектною роботами на посадах економіста, менеджера, інженера, програміста, web-програміста тощо. Випускники мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

Основні фахові компетентності програми: креативне та критичне мислення; знання та уміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні технології аналізу інформації, обробки даних та прогнозування для вирішення економічних задач, оцінки стану і подальшого розвитку суб’єктів господарювання; здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Глибоке засвоєння навчальної програми забезпечується високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри, вмілим і ефективним поєднанням теоретичної й практичної підготовки, використанням сучасних інструментів та технологій комп’ютерного навчання, застосуванням методів проектного менеджменту. Зокрема, програма передбачає проходження управлінських практик та тренінгів, розробку інформаційно-математичних моделей реальних систем і процесів, роботу з актуальними інструментами та техніками проектування бізнес-процесів і систем управління (BPWin, ERWin, Agile, Scrum тощо).

У ході навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). Зокрема, у них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проекту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної літньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова або Географія
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ економічної теорії (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Іноземна мова або Географія
Мінімальний бал 100
x0.25
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування