Опис програми

Менеджер — фахівець з управління виробництвом і обігом товарів, найманий керівник. Менеджери організовують роботу на фірмі, керують виробничою діяльністю груп співробітників фірми. Менеджер є посадовою особою компанії, в якій він працює, і входить до середнього і вищого керівного складу фірми.

Головна мета підготовки менеджерів організацій полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки. Основна функція менеджера — управління, що включає процес планування, організації, мотивації і контролю. Залежно від повноважень, менеджер здійснює управління організацією або окремим її підрозділом, випускник може працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.