Опис програми

Фахівці із зовнішньоекономічної діяльності займаються плануванням, організацією та здійсненням експортно-імпортних операцій, проводять міжнародні маркетингові дослідження, укладають та реалізовують зовнішньоторговельні угоди, здійснюють управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та надають консультаційні послуги з питань митного оформлення.

Студенти вивчають економіку зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародний менеджмент, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Випускники можуть працювати на посадах: менеджера підрозділів зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, керівника структурних підрозділів підприємств, що займаються ЗЕД, керівника апарату органів державної влади, спеціаліста державної митниці, банків, торгово-комерційних організацій, експерта і консультанта із зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.