Опис програми

Фахівці із зовнішньоекономічної діяльності займаються плануванням, організацією та здійсненням експортно-імпортних операцій, проводять міжнародні маркетингові дослідження, укладають та реалізовують зовнішньоторговельні угоди, здійснюють управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та надають консультаційні послуги з питань митного оформлення.

Студенти вивчають економіку зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародний менеджмент, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Випускники можуть працювати на посадах: менеджера підрозділів зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, керівника структурних підрозділів підприємств, що займаються ЗЕД, керівника апарату органів державної влади, спеціаліста державної митниці, банків, торгово-комерційних організацій, експерта і консультанта із зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова або Географія
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ економічної теорії (письмово)
Мінімальний бал 50
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування