Опис програми

Програма «Публічне управління та адміністрування» готує фахівців, які зможуть застосовувати нові підходи та методи управління публічними системами та процесами, що базуються на теорії публічного адміністрування, в тому числі прийняття рішень з використанням інструментарію сучасного менеджменту.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.