Опис програми

Програма зосереджена на творчих підходах до формування сучасного бізнес-середовища, ефективного прийняття управлінських на основі участі у реальних практичних дослідженнях і використанні прогресивних стратегій, методів і прийомів маркетинг-менеджменту.

Освітня програма спрямована на підготовку професійних фахівців, здатних планувати та реалізовувати інноваційні концепції виробництва, ціноутворення, просування й розподілу ідей, продукції та послуг; проводити дослідження й аналіз ринків, розробляти товарні, збутові, комунікаційні та рекламні стратегії, а також створювати бренди для задоволення потреб ринкових суб’єктів і досягнення цілей організації.

Професійна програма орієнтована на формування компетентностей маркетингової діяльності за умов турбулентного господарського середовища та вимог сучасних організаційних ринків на базі аналітичних інформаційних технологій. Акцент робиться на розвиток у студентів креативних управлінських здібностей і фундаментальну економічну підготовку.

Після завершення програми, випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Спеціальність спрямована на підготовку фахівців керівної ланки управління з маркетинг-менеджменту для підприємств та організацій різних форм власності, органів державного управління, а також бюджетних, наукових й освітніх організацій, де використовуються фахівці цієї спеціальності.

Фахові компетентності освітньої програми передбачають формування здатностей розробляти маркетингові, управлінські, комерційні програми та плани, провадити угоди з надання послуг (виробничих. управлінських, юридичних, банківських, дослідних, транспортних та інших) ринковим інституціям; ефективно організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану; реалізовувати практичну діяльність за складниками комплексу маркетингу: товар-ціна-розподіл-комунікація; прогнозувати та планувати кон’юнктуру та місткість ринку, оцінювати показники збуту продукції, вивчати поведінку споживачів, аналізувати конкурентне середовище; здійснювати контроль за виконанням планових завдань та угод; проектувати елементи бренду та застосовувати технології моделювання бренду, іміджу, бізнес-репутації; стратегічно вдосконалювати організаційну маркетингову діяльність тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, стратегічних бізнес-проектів, використання сучасних програмно-комп’ютерних та інформаційно-аналітичних технологій.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).