Опис програми

Мета освітньої програми — формування навичок вільного володіння іспанською та англійською мовами, перекладацької, комунікативної, соціокультурної компетенцій студентів, навичок методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма підготовки містить практичний курс іспанської мови, курс практики перекладу іспанської мови, практичний курс англійської мови, курс практики перекладу англійської мови, теоретичні дисципліни, зокрема історію іспанської мови, лінгвокраїнознавство, порівняльну лексикологію, порівняльну граматику, порівняльну стилістику, літературу Іспанії та іспаномовних країн, методику викладання іспанської мови, основи наукових досліджень. Курс практики перекладу містить суспільно-політичний, художній, економічний, технічний, юридичний переклади та ділове листування, IT-переклад. Програма передбачає проходження педагогічної та перекладацької практик.

Педагогічна практика проводиться у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу).

Перекладацька практика проводиться у перекладацьких агенціях, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти можуть опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг, пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь роботи з системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Нині іспанська мова набирає популярності у світі та є основною мовою спілкування у 20 країнах Європи, Африки, Північної та Південної Америки. Загальна кількість носіїв мови наближується до 500 мільйонів осіб, що робить її мовою світового значення. Іспанська є однією з робочих мов ООН, Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, FIFA і багатьох інших міжнародних та регіональних організацій.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну. Завдяки міжнародній програмі студентської мобільності Erasmus+ KA107, в якій бере участь університет, студенти освітньої програми «Переклад (іспанська)» мають можливість навчатися в Університеті Кадіса (Іспанія).

Після отримання ступеня бакалавра випускники можуть продовжити навчання в магістратурі.

Випускники освітньої програми «Переклад (іспанська, англійська)» можуть займатися письмовими та усними перекладами різних напрямів, працювати в галузі освіти, науки, культури, туризму, інформаційних технологій, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу та маркетингу, консалтингу тощо.

Освітньо-професійна програма