Опис програми

Мета освітньої програми — формування здатності вільно володіти арабською мовою, а також комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів.

Програма містить практичний курс арабської мови, курс практики перекладу арабської мови, спеціалізовані курси, зокрема лексикологія, стилістика, теоретична граматика, історія мови, лінгвокраїнознавство. За вибором можна більш поглиблено вивчати філософію та культурологію Сходу.

Арабська — це офіційна мова понад 20 країн, в яких живе понад 300 мільйонів носіїв цієї мови. Вона також є офіційною мовою ООН, Ліги арабських держав, Організації Ісламської конференції та Африканського союзу. У Західному світі спостерігається великий дефіцит фахівців, які володіють арабською мовою. Тому разом зі збільшенням ролі Близького Сходу в міжнародних справах відчувається гостра нестача фахівців, які б володіли арабською мовою. Студенти, які вивчають арабську мову, можуть працювати в різних сферах, зокрема в журналістиці, бізнесі й промисловості, освіті, займатися фінансами та банківською справою, письмовим та усним перекладом, консалтингом, дипломатичною службою тощо.

Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 140
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Історія України або Географія
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування