Опис програми

Навчальний процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня, які викладають такі дисципліни: країнознавство, основи менеджменту та маркетингу, макро- та мікроекономіка, теорія статистики, гроші та кредит, світова економіка, міжнародні економічні відносини, фінанси, міжнародна банківська справа, бухгалтерський облік, економіка підприємства, міжнародні інвестиції, управління фінансовими ризиками, міжнародне оподаткування, міжнародне фінансове планування, інформаційні системи і технології фінансової звітності, міжнародні фінанси, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародне публічне і приватне право, іноземна мова, іноземна мова і переклад, друга іноземна мова. Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів.

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь навчальним планом передбачено проходження двох видів практик — перекладацької та виробничої. Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Фінансист — це одна із найбільш престижних професій у світі. Основне завдання фінансиста — примножити капітал. Фінансисти необхідні інвестиційним фондам, банкам, біржам, страховим компаніям, звичайним підприємствам, великим транснаціональним корпораціям, органам місцевого та державного управління. Водночас фахівець із фінансів може обрати собі певний напрямок діяльності: податки, страхування, інвестиційна діяльність, фінансове планування та звітність, управління корпоративними фінансами тощо.

Фахівець з міжнародних фінансів може обіймати посади міжнародного фінансового аналітика, фахівця з міжнародного фінансового планування, фінансового ризик-менеджера у міжнародному бізнесі, приватного підприємця у сфері міжнародного бізнесу, податкового консультанта міжнародного бізнесу, міжнародного менеджера зовнішньої звітності (спеціаліста із консолідації звітності в підрозділах, розташованих у різних країнах), співробітника банківської або страхової сфери, фахівця з фінансового планування міжнародних інвестиційних проектів тощо.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 110
x0.4
Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1