Опис програми

Навчальний процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня, які викладають такі дисципліни: країнознавство, основи менеджменту та маркетингу, макро- та мікроекономіка, теорія статистики, гроші та кредит, світова економіка, міжнародні економічні відносини, фінанси, міжнародна банківська справа, бухгалтерський облік, економіка підприємства, міжнародні інвестиції, управління фінансовими ризиками, міжнародне оподаткування, міжнародне фінансове планування, інформаційні системи і технології фінансової звітності, міжнародні фінанси, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародне публічне і приватне право, іноземна мова, іноземна мова і переклад, друга іноземна мова. Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів.

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь навчальним планом передбачено проходження двох видів практик — перекладацької та виробничої. Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Фінансист — це одна із найбільш престижних професій у світі. Основне завдання фінансиста — примножити капітал. Фінансисти необхідні інвестиційним фондам, банкам, біржам, страховим компаніям, звичайним підприємствам, великим транснаціональним корпораціям, органам місцевого та державного управління. Водночас фахівець із фінансів може обрати собі певний напрямок діяльності: податки, страхування, інвестиційна діяльність, фінансове планування та звітність, управління корпоративними фінансами тощо.

Фахівець з міжнародних фінансів може обіймати посади міжнародного фінансового аналітика, фахівця з міжнародного фінансового планування, фінансового ризик-менеджера у міжнародному бізнесі, приватного підприємця у сфері міжнародного бізнесу, податкового консультанта міжнародного бізнесу, міжнародного менеджера зовнішньої звітності (спеціаліста із консолідації звітності в підрозділах, розташованих у різних країнах), співробітника банківської або страхової сфери, фахівця з фінансового планування міжнародних інвестиційних проектів тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Математика або Географія
Мінімальний бал 110
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1