Опис програми

В основі навчального процесу — сучасні методи освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня.

Здобувачі вищої освіти вивчають міжнародний бізнес, управління міжнародним бізнесом, управління міжнародним маркетингом, облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності, маркетингові дослідження та аналіз інформації, міжнародний фінансовий менеджмент, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємств, бізнес міжнародних економічних організацій, ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі, ділові переговори в міжнародному бізнесі, конкуренцію у міжнародному бізнесі, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, ціноутворення на світових товарних ринках, розрахунки та платежі в міжнародному бізнесі тощо.

Крім цього, особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Понад 2 500 академічних годин відводиться для вивчення іноземних мов: англійської як основної та німецької або французької як другої іноземної, китайської як факультативу. Загальна кількість годин з викладання англійської мови відповідає підготовці перекладача.

Бакалавр з міжнародного бізнесу може обіймати посади координатора міжнародного маркетингу, міжнародного фінансового аналітика, менеджера з міжнародних продажів, менеджера міжнародного бізнесу, фахівця з міжнародної торгівлі, фахівця з міжнародного планування ринку, фахівця з міжнародного фінансового планування, ризик-менеджера в міжнародному бізнесі, приватного підприємця у сфері міжнародного бізнесу, перекладача, міжнародного PR-менеджера, фахівця з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях, фахівця з бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.