Опис програми

Мета програми — надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних економічних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для діяльності у сфері міжнародного бізнесу.

В основі навчального процесу — сучасні методи освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та залученням викладачів високого професійного рівня.

Здобувачі вищої освіти вивчають такі професійні дисципліни: міжнародний бізнес, управління міжнародним бізнесом, управління міжнародним маркетингом, бухгалтерський облік, облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності, ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі, ділові переговори в міжнародному бізнесі, створення стартапів у міжнародному бізнесі, конкуренція у міжнародному бізнесі, ціноутворення на світових товарних ринках, міжнародне оподаткування, ІТ-забезпечення в системі міжнародного бізнесу та основи електронної комерції, PR-менеджмент та реклама в міжнародному бізнесі, міжнародні інвестиції тощо.

Особлива увага приділяється мовній підготовці студентів. Значний обсяг академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: англійської як основної (іноземна мова, іноземна мова і переклад, перекладацька практика) та німецької або французької як другої іноземної.

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь навчальним планом передбачено проходження двох видів практик — перекладацької та виробничої.

Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Бакалавр з міжнародного бізнесу може обіймати посади:

– координатор міжнародного маркетингу /аналітик даних;

– міжнародний фінансовий аналітик;

– менеджер з міжнародних продажів;

– менеджер міжнародного бізнесу;

– фахівець з міжнародної торгівлі;

– фахівець з міжнародного планування ринку;

– фахівець з міжнародного фінансового планування;

– ризик-менеджер у міжнародному бізнесі;

– приватний підприємець у сфері міжнародного бізнесу;

– викладач закладу вищої освіти (після магістратури);

– перекладач (після магістратури);

– податковий консультант міжнародного бізнесу;

– координатор міжнародної логістики;

– міжнародний PR-менеджер;

– міжнародний менеджер зовнішньої звітності (спеціаліст із консолідації звітності в підрозділах, розташованих в різних країнах);

– фахівець з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях;

– фахівець з бізнес-планування міжнародних інвестиційних проектів;

– помічник експерта із зовнішньоекономічних питань;

– помічник оглядача з економічних питань;

– економіст, економіст з міжнародної торгівлі;

– менеджер.

Основні фахові компетентності:

– знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства в міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками;

– здатність управління діяльністю, зокрема зовнішньоекономічною, підприємств та їхніх підрозділів;

– розуміння змісту основних понять і законів міжнародного бізнесу, особливостей організації системи та методів здійснення міжнародного бізнесу;

– уміння вибирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни.

– уміння брати участь у підготовці контрактів купівлі-продажу та в міжнародних переговорах тощо.

Кваліфікація, що присвоюється по завершенні навчання «бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародний бізнес».

Студенти активно беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, зокрема в програмі Erasmus +.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Географія або Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1