Опис програми

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем функціонування індустрії гостинності на різних рівнях.

Предметом вивчення освітньої програми є процес управління підприємствами сфери обслуговування, зокрема готельних, ресторанних та санаторно-курортних комплексів, підприємств розваг, відпочинку, лікувально-оздоровчого напряму тощо.

Навчальний процес (окрім гуманітарної та соціально-економічної підготовки) має чотири основні напрями професійної та практичної підготовки, гармонійне поєднання яких забезпечує високу кваліфікацію майбутнього фахівця з готельно-ресторанної справи, а саме містить:

– підготовку з економіки та менеджменту;

– підготовку з новітніх технологій ведення готельно-ресторанного бізнесу;

– підготовку у сфері інноваційних технологій готельно-ресторанної справи;

– мовну підготовку.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Особливістю навчального плану підготовки бакалавра є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних, медичних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності на посадах менеджера в готельному та ресторанному господарстві; менеджера в санаторно-курортному господарстві; фахівця із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси тощо); фахівця з готельного обслуговування; фахівця з ресторанного обслуговування; наукового співробітника (рекреологія); фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва; фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку; фахівця з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності та інших первинних посадах.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, таких як, наприклад, Erasmus+, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в закладах вищої освіти інших країн. Студенти можуть взяти участь у науково-дослідній роботі, у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблем гостинності та готельно-ресторанної справи.

Освітньо-професійна програма