Опис програми

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем функціонування індустрії гостинності на різних рівнях.

Навчальний процес (окрім гуманітарної та соціально-економічної підготовки) має чотири основні напрями професійної та практичної підготовки, гармонійне поєднання яких забезпечує високу кваліфікацію майбутнього фахівця з готельно-ресторанної справи, а саме містить:

– підготовку з економіки та менеджменту;

– підготовку з новітніх технологій ведення готельно-ресторанного бізнесу;

– підготовку у сфері інноваційних технологій готельно-ресторанної справи;

– мовну підготовку.

Серед переваг навчання за програмою є:

 • диплом європейського зразка;
 •  можливість отримати стипендію розміром 200 євро у 1-му семестрі в рамках програми Ukraine Digital
 • студентоцентроване навчання та визнання неформальної освіти;
 • практичний досвід викладачів у готельно-ресторанній індустрії;
 • залучення фахівців галузі та представників бізнесу (спікерів) до освітнього процесу;
 • вільне обрання дисциплін з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);
 • поглиблене вивчення іноземних мов;
 • високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE);
 • співпраця з університетами-партнерами за програмами академічного обміну студентів (3-6 місяців навчання за кордоном зі стипендією) в рамках програми Ерасмус+ (Німеччина, Греція);
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, в англійському клубі та "IRTB Hospitality school".
 • участь у міжнародних літніх школах з подальшою мобільністю за кордон.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності на посадах менеджера в готельному та ресторанному господарстві; менеджера в санаторно-курортному господарстві; фахівця із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси тощо); фахівця з готельного обслуговування; фахівця з ресторанного обслуговування; наукового співробітника (рекреологія); фахівця з управління проєктами та програмами у сфері матеріального і нематеріального виробництва; фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку; фахівця з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності та інших первинних посадах.

Для більш детального ознайомлення з програмою перейдіть за посиланням.
Освітньо-професійна програма