Опис програми

Змістовна унікальність програми полягає в ефективному поєднанні фундаментальної загальноекономічної підготовки з опрацюванням практичних ситуацій з акцентом на новітні тенденції в міжнародній фінансовій галузі (навчальний план створено спільно з роботодавцями). Програма є комплексною та міждисциплінарною, що дозволяє отримати мікс компетентностей.

Передбачено поглиблене вивчення двох іноземних мов, залучення студентів до виконання грантових програм, участь у міжнародній мобільності. Основні дисципліни: економікс; менеджмент та маркетинг; теорія статистики та програмні засоби статистичного аналізу; основи дипломатії; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; економіка фірми; фінанси; міжнародні фінанси; міжнародні економічні відносини; основи міжнародного бізнесу; облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності; міжнародна логістика; міжнародний фінансовий менеджмент; міжнародні інвестиції; бухгалтерський облік; фінансовий аналіз; міжнародна банківська справа; міжнародне оподаткування; страхування та інші.

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь навчальним планом передбачено проходження двох видів практик — перекладацької та виробничої. Під час навчання хлопцям та дівчатам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують військове звання «молодший лейтенант запасу».

Запис у дипломі: бакалавр міжнародних економічних відносин, міжнародні фінанси.

Фінансист — це одна із найбільш престижних професій у світі. Основне завдання фінансиста — примножити капітал. Фінансисти необхідні інвестиційним фондам, банкам, біржам, страховим компаніям, звичайним підприємствам, великим транснаціональним корпораціям, органам місцевого та державного управління. Водночас фахівець із фінансів може обрати собі певний напрям діяльності: податки, страхування, інвестиційна діяльність, фінансове планування та звітність, управління корпоративними фінансами тощо.

Можливі первинні професії: менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, помічник керівника підприємства (установи, організації), фахівець з фінансово-економічної безпеки, менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, фахівець з біржових операцій, фахівець з корпоративного управління. Також компетентності, здобуті під час навчання за цією освітньою програмою, дають можливість працювати на таких посадах як економіст з фінансовою роботи, економіст, відповідальний працівник банку (філіалу банку, іншої фінансової установи), аудитор, експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, економіст з міжнародної торгівлі. Також випускник має здатність до перекладацької діяльності в галузі міжнародних відносин.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, що реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації та банки), науково-дослідницькі інституції, фізична особа-підприємець.
Освітньо-професійна програма