Опис програми

Фахівці в області картографії, геоінформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) здатні здійснювати наукові дослідження, реалізовувати прикладні проекти і розробки, застосовуючи при цьому комлпексні географічні знання.

В основній підготовці передбачено формування глибоких знань природи та суспільства, здатності розв’язувати складні практичні та наукові задачі, пов’язані із використанням природних ресурсів, оцінкою природних та антропогенних процесів і явищ, їх впливу на довкілля та розвиток суспільства. При цьому, підготовка за профілем програми передбачає комплекс вмінь із застосуванням арсеналу сучасних програмних засобів ГІС, технологій та даних ДЗЗ та картографічного методу досліджень.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з картографії, ГІС і ДЗЗ (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з картографії, ГІС і ДЗЗ (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з картографії, ГІС і ДЗЗ (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з картографії, ГІС і ДЗЗ (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з картографії, ГІС і ДЗЗ (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з картографії, ГІС і ДЗЗ (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови