Опис програми

Головною метою роботи географів є наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природокористування, створення основ стратегій екологічно безпечного розвитку суспільства.

Географи можуть спеціалізуватися в краєзнавстві, фізичній географії, геоморфології, гляціології, економічній географії, геоінформатиці. Краєзнавець збирає матеріал про рідний край, вивчає його, веде просвітницьку роботу. Фізикогеограф всебічно оцінює природні комплекси і визначає їх придатність для тієї чи іншої мети, розробляє географічні прогнози щодо стану, в якому ландшафт може опинитися під впливом різних чинників через 10, 20, 50 років, вивчає рельєф земної поверхні і результати взаємодії земної кори із зовнішніми оболонками нашої планети.

Випускники працюють викладачами в вищих, середніх та позашкільних навчальних закладах, керівниками середньої ланки освіти, спеціалістами у географічних, гідрометеорологічних, екологічних і природоохоронних установах та підприємствах, у науково-дослідних інститутах, закладах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, у державних органах влади, туристичних фірмах.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Фізична географія (письмово)
Фаховий екзамен з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фізична географія (письмово)
Фаховий екзамен з географії (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фізична географія (письмово)
Фаховий екзамен з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фізична географія (письмово)
Фаховий екзамен з географії (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови