Опис програми

Випускник програми «Математика» підготовлений для проведення фундаментальної дослідницької діяльності у технічній, природознавчій, суспільній сферах, у галузях, що потребують розробки, створення, апробації і використання ефективних математичних теорій і методів, математичних моделей і комп’ютерних технологій, у тому числі з економіки, бізнесу та управління, програмно-управлінського забезпечення науково-дослідної, проектно-конструкторської та експлуатаційно-управлінської діяльності.

Також фахівець з математики має фундаментальну підготовку з основних напрямів сучасної математики, поглиблену комп’ютерну підготовку та досвід використання сучасного iнструментарiю iнформацiйних технологій, що дає змогу на високому рiвнi займатися теоретичними та інформаційно-експериментальними дослідженнями, створювати й аналізувати математичнi та комп’ютернi моделi процесiв, явищ i об’єктiв, викладати різні курси з математики та інформатики у середніх та вищих навчальних закладах.

Випускники працюють науковцями, викладачами навчальних закладiв усiх рiвнiв акредитацiї, керiвниками теоричних і алгоритмичних розробок математичних моделей у наукових, виробничих, комерційних, банкiвських i фінансових установах України та за кордоном, інвестиційних компаніях, промислових виробництвах.

Випускник також може займати посади: математик, інженер-програміст, викладач інформатики та математики і інші відповідно до вимог Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців.