Опис програми

Освітня програма спрямована на вивчення закономірностей реалізації стратегічних комунікацій в цифровому суспільстві, надання здобувачам базових знань щодо концептуальних засад стратегічних комунікацій, основних компонентів системи стратегічних комунікацій в контексті трансформацій сучасного комунікативного простору.

Освітня програма має міждисциплінарний характер, застосовує соціологічний, соціолінгвістичний, соціопсихологічний, герменевтичний, сінергетичний підходи для введення студентів у теоретичну і практичну проблематику стратегічних комунікацій. Програма містить професійно-орієнтовані дисципліни з проблем комунікативного інжиніринг" «паблік рілейшнз», «медіа планування», інформаційних, психологічних війн тощо.

Навчальні курси дають уявлення про основні теоретичні доктрини та базові, поняття стратегічних комунікацій, технології використання нових медіа в стратегічних комунікаціях, знайомлять із успішними національними та зарубіжним кейсами.

Програма забезпечує набуття та апробацію практичних професійних знань в галузі організації стратегічних комунікацій, проходження навчально-виробничої практики в державних та недержавних установах, які практикують стратегічні комунікації. Студенти у ході навчання мають можливість проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну: Erasmus Mundus — Європейська програма академічних обмінів, Deutscher Akademischer Austausch Dienst — Німецька служба академічних обмінів, Fulbright Graduate Student Program Ukraine — Програма академічних обмінів імені Фулбрайта та інших.

Випускник програми набуває системних фахових компетентностей з методів дослідження соціальних комунікацій, оцінки їх ефективності, розробки і реалізації реальних стратегічних комунікативних проектів.

По успішному завершенню програми випускник може працювати у державних і недержавних структурах ( інформативно-комунікативних центрах, службах), у різних сферах прикладних соціальних комунікацій: аудіовізуальні цифрові засоби масової інформації; інтернет-видання; цифрові рекламні та PR-агенції; студії інтерактивного мультимедійного контенту; агенції соціального маркетингу SMM; інформаційно-консалтингові компанії.